Учитывая индивидуальные особенности восприятия и мышления, предлагаю ознакомиться с хотя …

Comment on Очень много в наши дни удивительной херни – AB ABSURDO. by Olja.

Учитывая индивидуальные особенности восприятия и мышления, предлагаю ознакомиться с хотя бы с базовыми понятиями. Не позорьтесь! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Вот цитаты из Вики:
«Нації розвинулися впродовж останніх майже двох століть із народів, що утворились протягом кільканадцяти попередніх століть. Народ — це давній витвір не лише історичного, а й природного процесу, вихідними моментами котрого були розпорошені племена, поріднені кров’ю, тобто спільним походженням. Територія, як спільна батьківщина, обєднувала народи. Історія моделювала їхню свідомість власної самобутності. Модерна нація — витвір цієї національної свідомості та волі до незалежного існування»

Поняття нації (нім. Volk), як важливої ідеї з’явилося у XVIII столітті в роботах німецького філософа Йогана Готфріда Гердера, який доклав зусиль до формування поняття національної держави. В цей час тривала промислова революція, що дала початок індустріальному суспільству. Ці зміни спричинили до росту національної самосвідомості в Європі

Ернест Ґеллнер («Нації і націоналізм», 1983) вважав, що нація є результатом потреби сучасного суспільства в культурній гомогенності, обумовленій розвитком індустріального виробництва. Становлення нації безпосередньо зв’язане з поширенням загальної освіти і засобів масової інформації. Нації, за Ґеллнером, — цілеспрямовано створювані спільноти. Провідна роль у цьому процесі належить інтелектуальній версті суспільства.

До розуміння нації, Ґеллнером багато в чому близька позиція Бенедикта Андерсона («Уявлені спільноти», 1991), що розглядає сучасні нації як штучно створювані «уявлені спільноти». В основі цього процесу, за Андерсоном, лежить феномен «друкарського капіталізму» із властивими йому газетами і романами, що зображують націю як соціокультурну спільність (порівн. з аналогічними ідеями Мак-Люена). На його думку першими націями стали латиноамериканські, що сформувались в ході боротьби проти іспанської корони, а за ними з невеликим відривом слідували США і потім Франція.

Разом з тим Сміт («Походження націй», 1989), навпаки, підкреслює, що сучасні нації органічно зв’язані з доіндустріальними спільнотами, що позначаються ним як етнії. За Смітом, уся їх розмаїтість може бути зведена до двох типів: аристократичного і народного. Нації, що виникають на базі першого типу етній, створюються шляхом бюрократичної інкорпорації нижчих соціальних груп у рамках однієї держави. Провідну роль у формуванні нації з народних етній грає інтелігенція, що бореться за збереження етнічних традицій.

Olja Also Commented

Очень много в наши дни удивительной херни – AB ABSURDO.
Вадим, отдельное спасибо! Очень наглядно! )


Очень много в наши дни удивительной херни – AB ABSURDO.
Всех кто отмечает – ПОЗДРАВЛЯЕМ! Будьте успешны и счастливы! 

А кто перестал отмечать- идите лесом,  лесом…


Очень много в наши дни удивительной херни – AB ABSURDO.


Recent Comments by Olja

Внутренная и внешняя политика мира

 Есть же в России здравомыслящие люди,в отличии зомби местного разлива,совсем йопнувшихся.

Список організаторів Голодомору  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83

По данным СБУ Украины в списке 19 фамилий – Сталин Йосиф Виссарионович, Винокуров Александр Николаевич, Ягода Генрих (Енох) Григорьевич (Гершенович), Балицкий Всеволод Аполлонович, Прокофьев Георгий Евгеньевич, Реденс Станислав Францевич, Карлсон Карл Мартинович, Леонюк Хома Акимович, Миронов (Каган) Лев Григорьевич, Салынь Эдуард Петрович, Тимофеев Михаил Михайлович, Кацнельсон Зиновий Борисович, Каминский Яков Зельманович, Козельский (Головановский) Борис Владимирович, Пустовойтов Сергей Аполлонович, Букшпан Михаил Маркович, Друскис Франц Семенович, Кривец Ефим Хомич, Ивановский (Гибшман) Израиль Давидович.

В списке -6 евреев, 3 латыша

Киндратий ,у всего происходящего есть организаторы и исполнители, с ФИО, должностью , национальностью. Извините, но все что вы нагрузили на этом сайте в качестве обвинений русским, выводит на евреев- истинных душегубов славянских народов и виновников нынешних  трагических событий.

Вы проявляете себя не "здравомыслящим" человеком, а лукавым иудеем.

ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД

Начальник – Берман Яков Матвеевич.
До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей – ГУЛАГ – был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов.
Его заместитель — Рапопорт С.Г., затем — Эйхманс Ф.И.
Главный бухгалтер НКВД Берензон
Начальник химической лаборатории (отравление ядами) Майрановский
Заместитель М. Д. Бермана и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР – Фирин Самуил Яковлевич.
Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря – Коган Самуил Леонидович.
Начальник лагерей и поселений Северного края – Финкельштейн.
Начальник лагерей и поселений Свердловской области – Погребинский.
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири – Сабо (по другим источникам Шабо), затем Гогель
Начальник лагерей и поселений Казахстана – Волин.
Начальник СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) – Серпуховский.
Начальник Верхне-Уральского политического изолятора особого назначения – Мезнер.

"Честь" изобретения этих знаменитых лагерей смерти принадлежит иудею Натану (Нафталию) Ароновичу Френкелю

ЕВРЕИ – НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ НКВД НА МЕСТАХ

Московская область – Реденс
Ленинградская область – Заковский
Западная область – Блат
Северный край – Ритковский
Азово-Черноморский край – Фридберг
Саратовский край – Пилляр
Сталинградский край – Раппопорт
Оренбургская область – Райский
Горьковский край – Абрампольский
Северо-Кавказский край – Файвилович
Свердловская область – Шкляр
Башкирская АССР – Зеликман
Западная Сибирь – Гоголь
Восточная Сибирь – Троцкий
Средняя Азия – Круковский
Белоруссия – Леплевский

На момент создания НКВД его высшее руководство выглядело вот так:

Нарком — Гершель Гершелевич Иегуда он же Генрих Григорьевич Ягода (имя при рождении — Енох Гершенович Яго́да)
1-й зам. наркома — (расстрелявший писателя Н.С. Гумилева) Я.С. Агранов (Сорензон), еврей

2-й зам. наркома — Г.Е.Прокофьев, русский

Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) — без начальника
Главное управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) — Л.Н.Вольский, еврей
Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) — М.П.Фриновский, русский
Главное управление пожарной охраны (ГУПО) — М.Е.Хряпенков, русский
ГУЛАГ — М.Д.Берман, еврей
Отдел актов гражданского состояния (ОАГС) — М.М.Алиевский, еврей
Административно-хозяйственное управление (АХУ) — И.М.Островский, еврей
финансовый отдел (ФИНО) — Л.И.Берензон, еврей
Отдел кадров (ОК) — Я.М.Вейншток, еврей
Секретариат НКВД СССР — П.П.Буланов, русский
Особоуполномоченный НКВД СССР — В.Д.Фельдман, еврей

Кроме того, в состав ГУГБ, т.е. собственно госбезопасности, входили следующие отделы:
Особый отдел (ОО) — М.И.Гай, еврей
Секретно-политический отдел (СПО) — Г.А.Молчанов, русский
Экономический отдел (ЭКО) — Л.Г.Миронов, еврей
Иностранный отдел (ИНО) — А.Х.Артузов, хез
Оперативный отдел (Оперод) — К.В.Паукер, еврей
Специальный отдел (Спецотдел) — Г.И.Бокий, украинец (украинский еврей)
Транспортный отдел (ТО) — В.А.Кишкин, русский
Учетно-статистический отдел (УСО) — Я.М.Генкин, еврей

 Если сделать на месте любого советского лагеря музей, то войдёшь и сразу тебе будет на стенке в рамочке: Начальник лагеря — Коган, Зам по политической работе — Майзенберг; Особист — Суэтин.


Внутренная и внешняя политика мира
Наоборот! Все очень просто!            – У каждого – своя правда! indecision


Внутренная и внешняя политика мира

Что ж,поживём и увидим,как дальше будут развиваться события.

Уже писал,что после выборов нас ждёт весьма грозные события.

https://www.youtube.com/watch?v=lCKiGvG1zsA    indecision 


Внутренная и внешняя политика мира
smile smile smile


Внутренная и внешняя политика мира
Киндратий, вы как всегда – выдаете желаемое за действительное!  ))) Если у каждого  брать ближайших родственников – бабушку -дедушку по отцу по матери, то думаю, у каждого из нас, кого вы упорно посылаете, есть и местные корни  . У меня бабушка по матери с бахмутскими  корнями пра- пра- пра… А вот у вас с рониным – точно здесь никого не было! )))). И я с раннего детства, несмотря на атеизм того времени, от бабушки набралась: униаты – наши враги! Ее же этому тоже с раннего детства учили. Вы там на западе как правило униаты. То еще столетиями назад, до революции 17 года , люди населявшие первую столицу Донбасса – Бахмут , и населявшие Западную Украину – были врагами! Эти территории всегда были многонациональными ,испокон веков  были полем боя и вели торговлю в основном – с Российской империей!

Суть же нынешних событий – евреи распоясались! Вы по ссылкам, которые грузите, покопайтесь глубже: кто стоит за преступными приказами , за организацией преступлений против людей – и выйдите сплошь на еврейские фамилии! Т.е. то, в чем вы сейчас обвиняете русских, было соверщено евреями!

 


Автор: Deaf Blog Forum

Deaf Blog Forum